Yatırım

Yatırım Teşvik Belgesi Nedir ve Nasıl Alınır?

Bu makalemizde Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) hakkındaki bazı soruları cevapladık. Ayrıntılar aşağıda...

Sponsorlu Reklamlar

Yatırım Teşvik Belgesi Nedir?

Yatırımların devlet tarafından belirlenen asgari şartları uygun olması halinde; yatırımcının yatırımlarına verilecek devlet desteklerinden faydalanmasını sağlayan belgedir. Bu tanımı bir örnekle açıklayalım:

Tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir işletme sahibi, yeni makineler alarak işini büyütmek istiyor. Bu işletme, devletin belirlediği bazı kriterleri sağlıyorsa, işletme sahibi işletmesine yapacağı ilave yatırımlar konusunda devlet teşviklerinden yararlanabiliyor. İşte bu teşviklerden yararlanabilmek için Yatırım Teşvik Belgesi almak gerekiyor. Peki, Yatırım Teşvik Belgesi ne işe yarar?

İlginizi Çekebilir: En çok kazanç getiren yatırım araçlarını görmek isterseniz mutlaka okuyun: https://yatırımhaber.com/en-kazancli-yatirim-tavsiyeleri/

Yatırım Teşvik Belgesi Ne İşe Yarar?

Yatırım Teşvik Belgesi olan kuruluşlar, aşağıdaki konularda yatırım yaptıklarında; sigorta indirimi, vergi indirimi, KDV istisnası, arazi tahsisi, gümrük vergisi muafiyeti, gelir vergisi stopaj desteği, kredi faiz destekleri gibi avantajlardan yararlanabilmektedirler.

 • KOBİ AR-GE Yatırımları,
 • Teknopark yatırımları
 • Teknoparklarda yapılmak istenen yatırımlar,
 • Çevre koruma yatırımları,
 • Tarımsal sanayi yatırımları (Sözleşmeli Üretim Modeli ile Ham madde temini)
 • Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ya da Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) tarafından belirlenmiş konularda yapılan teknoloji yatırımları,
 • Bölgesel gelişme amaçlı yatırımlar.

Yatırım Teşvik Belgesi kimlere verilir?

Kimler Yatırım Teşvik Belgesi alabilir? Yatırım teşvik belgesi aşağıdaki kuruluşlara verilebilmektedir:

 • Kamu kurumları ve kamu kuruluşları
 • Kamu kuruluşu nitelikli meslek kuruluşları
 • Gerçek kişiler, sermaye şirketleri, adi ortaklıklar, iş ortaklıkları, kooperatifler
 • Vakıflar ve dernekler
 • Yurt dışı kaynaklı firmaların Türkiye’deki şubeleri.

Yukarıda belirtilen kuruluşlar Yatırım Teşvik Belgesi alabilirler. Peki, Yatırım Teşvik Belgesi Başvurusu nereye yapılır?

Yatırım Teşvik Belgesi Başvurusu nereye yapılır?

Yatırım Teşvik Belgesi almak isteyenler gerekli belgeleri temin ederek:

 • Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne ya da
 • Genel Teşvik Uygulamaları kapsamına giren, sabit yatırım tutarı 10 Milyon TL’yi geçmeyen, yatırımın yapılacağı bölgedeki Kalkınma Ajansları ya da Sanayi Odalarına (Yatırımın konusuna göre tebliğ ile belirlenecektir)

başvuruda bulunabilirler. Peki, Yatırım Teşvik Belgesi başvurusu esnasında istenen belgeler nelerdir?

İlginizi Çekebilir: Yatırım fonları hakkında detaylı bilgi almak isterseniz mutlaka ziyaret edin: https://yatırımhaber.com/yatirim-fonu-nedir-yatirim-fonu-nasil-alinir/

Yatırım Teşvik Belgesi başvurusu esnasında istenen belgeler nelerdir?

YTB başvurusu yapmak isteyen kişi ve kuruluşlardan aşağıdaki belgeler istenmektedir:

 • Yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce imzalı müracaat dilekçesi. Bu arada ilzam; bağlamak, borçlandırmak anlamına gelir. Bu cümlede ”ilzama yetkili kişi” kavramı; yatırımcı adına karar veren, sorumluluk alan demektir.
 • Yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişilere ait olan noter onaylı imza sirküleri veya kamu kurumları, şahıs şirketleri ve gerçek kişiler için imza beyannamesi.Her sayfası yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce imzalı ve kaşeli yatırım bilgi formu, taahhütname ve makine-teçhizat listeleri.
 • Bakanlığa yapılacak başvurularda, 400 TL tutarındaki meblağın Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi’ne ait banka hesabına yatırıldığına dair belge; yerel birimlere yapılacak başvurularda, yukarıda belirtilen tutarın 100 TL’lik bölümünün ilgili yerel birimin hesabına yatırıldığını gösteren belge ile bakiye kısmının Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırıldığına dair belge,
 • Şirketin ortaklık yapısı, sermaye miktarı ve faaliyet konuları açısından nihai durumunu gösteren ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ya da Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi aslı. Noter onaylı fotokopiler de kabul edilmektedir.
 • Kamu kurum ve kuruluşları haricinde başvuru yapacak kişi ve kuruluşlar, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş (hemen ödenmesi gereken) prim ve idari para cezası borçlarının olmadığına veya tecil ve taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden alınacak yazı veya Kurumun elektronik bilgi iletişim ortamından alınacak barkodlu çıktı.
 • 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden, sadece Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği eki listelerde yer alan “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı” ya da “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı” koşulu istenen yatırım konuları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan Karar ya da Karara ilişkin yazı.
 • Yatırımın Karakteristiğine Bağlı Olarak Teşvik Belgesi Talebinde Bulunulmadan Önce İlgili Mevzuatı Gereği Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Alınması Gereken Bilgi ve Belgeler.
 • Stratejik yatırımlar için ayrıca, yatırım yapılacak konu ile ilgili olarak Karar’ın 8 inci maddesinde belirtilen kriterler ile ilgili teknik, mali ve sektörel analiz ve hesaplamaları içeren fizibilite raporu

Yatırım Teşviklerinden Nasıl Yararlanılır?

Teşvik Kararı ile düzenlenen yatırım teşviklerinden yararlanabilmek için; teşvik verilen konularda yatırım yapılması ve Yatırım Teşvik Belgesine sahip olunması gerekmektedir. Teşvik Belgesi olmayan kişi ve kurumlara destek verilmez.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu