Haber

Ceza, Prim ve Vergi Borcu Yapılandırma Kanunu 2018

Başbakan Binali Yıldırım ”Yeniden Yapılandırma” konusunda düzenlenen ve birçok vatandaşı ilgilendiren kanun tasarısı hakkında bilgi verdi. 2018 yeniden yapılandırma konulu kanun tasarısında; vergi borcu affı, SGK-Bağkur prim borcu affı, imar affı, trafik cezası affı, stok affı gibi birçok başlık bulunuyor. Yıldırım; emekli ikramiyeleri, üniversiteler için öğrenci affı, yaşlılık aylığı düzenlemesi, hazine arazisi kullanan çiftçiler hakkında düzenleme gibi konulara da açıklık getirdi. Bu makalemizde bu başlıkları sizler için ayrıntılı şekilde açıkladık. Ayrıntılar aşağıda…

2018 Vergi Borcu Affı ve Diğer Düzenlemeler

”Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı” meclise komisyonuna gönderildi. Kanun tasarısının kısa sürede onaylanıp yürürlüğe girmesi bekleniyor. Tasarının bazı başlıkları şunlar:

Vergi ve prim borçları yeniden yapılandırılacak

İlk madde prim ve vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili. Maliye, gümrük, il özel idareleri, belediyeler vs bütün kamu kuruluşlarına olan vergi borçları yeniden yapılandırılacak. Bununla birlikte KYK borcu olan öğrencilere ve SGK prim borcu olan vatandaşlara da yeniden yapılandırma imkanı sağlanacak. Bu madde, işçilerden sanayicilere kadar büyük bir kesime fayda sağlayacak.

Devletin vatandaşa kestiği cezalar yeniden yapılandırılacak

Devlet kurumlarına olan ve ödenmemiş cezaların yeniden yapılandırılması, bu kanunun yürürlüğe girmesiyle mümkün olacak. Ceza yapılandırması için belirlenmiş bir kurum kısıtı bulunmuyor. Vatandaşın askerlik, trafik, belediye, RTÜK, SGK vb tüm cezaları 2018 yeniden yapılandırma kapsamında olacak.

SGK borç yapılandırma 2018

Vatandaşların Sosyal Sigortalar Kurumu’na olan sigorta primi, işsizlik sigortası primi, emeklilik keseneği, sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi gibi borçları tekrar yapılandırılacak. Damga vergisi, eğitime katkı payı vergisi ve özel işlem vergisi gibi SGK alacakları da 2018 Vergi Borcu Yapılandırma kapsamında olacak. Bağkur ve SGK borçları düzenlemesi hakkında ayrıntılı bilgi almak için https://yatırımhaber.com/sgk-borc-yapilandirma-ssk-bagkur-affi-2018/ bağlantısına tıklayabilirsiniz.

2018 İmar Affı (İskan Sorunu)

İmar planına uymayan yapılar hakkında bir düzenleme yapılacak. Bu düzenlemeye göre vatandaşlar imar planına uymayan yapıları devlete bildirecek. Devlet de cüzi bir ücret karşılığında bu yapılara tapu verecek. İskan sorununun bu şekilde çözülmesi öngörülüyor.

İmar affı düzenlemesi kanunlaştı. Ayrıntıları https://yatırımhaber.com/imar-affi-kanunu-cikti-2018-imar-barisi/ bağlantısına tıklayıp öğrenebilirsiniz.

İşletme kayıtlarının düzeltilmesi de kanun kapsamında (stok affı)

İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar konusunu düzenleyen bir madde, kanunda bulunuyor. Bu maddenin bir bölümünde şu ifadeler yer alıyor:

”Gelir ve kurumlar vergisi mükellefi (adi, kollektif ve adi komandit şirketler dahil), işletmelerinden mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları kendilerince veya bağlı oldukları meslek kuruluşunca tespit edilecek rayiç bedel ile bu Kanunun yayımı tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar bir envanter listesi ile vergi dairelerine bildirmek suretiyle defterlerine kaydedebilirler. Bildirime dahil edilen kıymetler için amortisman ayrılmaz.”

Stok affı konusunda ayrıntılı bilgi almak için https://yatırımhaber.com/2018-stok-affi-kanunu-isletme-kayitlarinin-duzeltilmesine-dair-madde/ linkine tıklayınız.

Yaşlılık aylığı zammı

Kanun kapsamında olan 65 ve üzeri yaşlardaki yaşlılara 3 ayda bir yaşlılık aylığı veriliyor. Mevcut 2022 sayılı ”65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun” metninde yaşlılık aylığı 266 TL olarak belirlenmiş durumda. Başbakan Binali Yıldırım, 266 TL’lik yaşlılık aylığının 500 TL’ye yükseltileceğini bildirdi. Buna göre yaşlılık aylığına 234 TL zam yapılacak. Yaklaşık 600 bin vatandaşın bu zamdan faydalanacağı belirtiliyor. 2018 yaşlılık aylığı düzenlemesi hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için https://yatırımhaber.com/yaslilik-maasina-zam-2018/ bağlantısına tıklayınız.

Emeklilere yılda iki ikramiye verilecek

Emekli vatandaşlara, Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde olmak üzere yılda 2 kere ikramiye verilecek. İkramiye tutarı 1.000’er TL’den toplam 2.000 TL olacak. Yaklaşık 12 milyon vatandaşın bu ikramiyeden faydalanacağı söyleniyor. Emekli ikramiyesi alma hakkına sahip olacak vatandaşlar şunlar:

  • Prim ve yaş şartını sağlayarak normal yollarla emekli olanlar,
  • Vefat eden emekli vatandaşın eşi, çocukları ve hak sahibi yakınları (Dul ve yetim aylığı alanlar),
  • Şehit yakınları,
  • Gaziler,
  • Sivil şehit yakınları

Yukarıda belirttiğimiz herkes yılda 2 kere 1000’er TL ikramiye almaya hak kazanacak. 2018 emekli ikramiyesi hakkında birçok ayrıntıya değindiğimiz makalemize https://yatırımhaber.com/emeklilere-2000-tl-ikramiye-emekliye-bayram-ikramiyesi-2018/ bağlantısı üzerinden hemen erişebilirsiniz.

2018 vergi borcu yapılandırması hangi zaman aralığı için mümkün olacak?

31 Mart 2018 tarihinden önceki zamana ait olan vergi, prim ve ceza borçları yapılandırılacak.

Borcunu peşin ödeyenlere gecikme faizi indirimi yapılacak

Vergi borcu yapılandırma veya ceza yapılandırma işlemini peşin ödemeyle yapan vatandaşlar indirimden faydalanacak. Bu borçların gecikme faizi üzerinden yüzde doksana kadar indirim yapılacak. Böylece vatandaş anaparaya ek olarak, gecikme faizinin yüzde onunu ödeyerek borç yapılandırması yapmış olacak. Prim borçları ise prim borcu yapılandırma işlemiyle tamamen silinecek.

Bağkur borcu sebebiyle sağlık hizmeti alamayan vatandaşlar için düzenleme

Bazı vatandaşlar mevcut Bağkur borçları sebebiyle sağlık hizmetlerinden faydalanamıyorlar. Bu durumdaki vatandaşlar tedavi için hastahanelere gittiklerinde ücret ödemek zorunda kalıyorlar. ”Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı” yürürlüğe girince bu vatandaşların sağlık hizmetlerinden faydalanmaları sağlanacak.

Ceza, prim ve vergi yapılandırması için düzenlenen kanun metnine ”Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı” bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Başbakan Yıldırım, yasa tasarısı dışındaki bazı konulara da değindi. Bunları aşağıda başlıklar halinde inceledik:

Öğrenci affı

2018 öğrenci affı düzenlemesi yaklaşık 500 bin kişinin yeniden üniversiteye dönmesinin yolunu açacak. Devamsızlık, maddiyat ve derslerde başarısız olma gibi sebeplerle üniversitelerle ilişiği kesilen kişiler okullarına tekrar dönebilecek. Terör eylemlerine katıldıkları veya terör propagandası yaptıkları için okuldan atılan kişiler bu düzenlemeden kesinlikle faydalanamayacak. 2018 üniversite affı hakkındaki kanunu inceleyerek oluşturmuş olduğumuz makaleye https://yatırımhaber.com/2018-ogrenci-affi-hakkinda-hersey/ bağlantısına tıklayıp hemen ulaşabilirsiniz.

Girişimci gençlere devlet desteği

18-29 yaş arasında olup iş yeri açmak isteyen vatandaşlara bazı vergi muafiyetleri yapılacak. Geçmişteki düzenlemelerde bu kapsamdaki vatandaşların işlettiği ve yıllık geliri 75 bin TL’ye kadar olan işletmelerden 3 yıl boyunca vergi alınmıyordu. Yeni düzenlemede de bu vergi muafiyeti devam edecek. Buna ek olarak SGK prim desteği gelecek. İşletme sahibi gençlerden bir yıl boyunca sigorta primi (BAĞKUR Primi) alınmayacak. Bu primleri devlet karşılayacak. Konu hakkında ayrıntılı bilgi için https://yatırımhaber.com/genc-girisimciye-sgk-prim-destegi/ linkine tıklayınız.

Hazine arazisi kullanan çiftçiler hakkında düzenleme

Hazine arazileri bazı çiftçilere kiralık olarak veriliyor. Çiftçiler bu arazileri kullanırken bazı haklardan mahrum kalıyorlar. Başbakan Yıldırım bu düzenlemeyle birlikte çiftçilere, bu arazileri satın alma hakkı sağlayacaklarını söyledi. Düzenlemeye göre çiftçiler, bu arazileri kullanmaya devam edebilecekler. On yıllık süre içinde veya sonunda çiftçilerin, kullandıkları hazine arazilerini satın alma hakkı olacak. Çiftçi bu hakkı kullanmak istemezse; hazine arazisini on yıl daha kiralayabilecek.

Askerlik Borçlanması Kalkıyor

Sigortalılar geçmişe yönelik askerlik hizmetlerini sigorta sürelerine ekleterek emekli olabiliyor. Bunun için askerlik süresine göre hesaplanan prim borcunu SGK’ya ödemek gerekiyordu. Askerlik borçlanması hakkındaki yeni kanun değişikli teklifine göre bu durum değişecek. Vatandaşlar askerlik borçlanması kapsamında SGK’ya prim borcu ödemeyecek. Bu tutarı devlet finanse edecek. Ayrıntılı bilgi için https://yatırımhaber.com/askerlik-borclanmasini-devlet-odeyecek-2018/ adlı makalemizi ziyaret ediniz.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Close