Haber

Sözleşmeli Personelin İzin Hakları İyileştirildi

Kamuda çalışan sözleşmeli personellerin izin haklarını düzenleyen yönetmelik Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Süt, doğum, vefat, evlilik izni gibi birçok konuyu düzenleyen yönetmeliğin detayları şöyle:

Sponsorlu Reklamlar

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/b maddesi uyarınca kamu çalışma hayatında olan ‘sözleşmeli personele’ Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu seçim öncesi müjde verdi. Yapılan düzenlemeyle 4/b ye tabi (sözleşmeli) çalışanların izin süreleri, yine aynı kanunun 4a maddesine tabi halk arasında ‘kadrolu’ diye bilinen memurların seviyesine getirildi. Yapılan değişiklikler şöyle:

Sözleşmeli Personelin İzin Süresinde Yapılan Değişiklikler

Süt İzni

Yapılan düzenlemeden önce 4/b ye tabi sözleşmeli personelin süt izni; ücretli doğum izninin bitim tarihinden itibaren, ilk altı ay için günde 3 saate çıkarıldı. Takip eden 6 ay için günde 1,5 saat süt izni verildi.

Vefat, Evlilik ve Doğum İzni

Eşi doğum yapan sözleşmeli personel ücretli izin süresi 2 günden 10 güne çıkarılarak iyileştirme sağlandı. Aynı zamanda doğum izin süresinin (analık izni)  doğum öncesi kullanılmayan kısmının ya da tamamının doğumdan sonra kullanılmasına imkan tanındı ve evlat edinen sözleşmeli personele de 8 hafta (ücretli olmak kaydıyla) izin iyileştirmesi yapıldı.

Yine yapılan iyileştirmelere ek olarak sözleşmeli personele doğum, evlilik ve vefat durumlarında verilen 3 günlük izin süresi 7 gün olarak değiştirildi. Sözleşmeli personelin izin süresinde değişiklik yapılan yönetmelik incelendiğinde, doğum sonrasında görevden ayrılma yani ücretsiz izin süresi 12 aydan 24 aya çıkarıldı.

İzin Hakkı Bulunmayan Personel Ücretli İzin Alabilir Mi?

Bu durum Yönetmelikte bulunan ilgili maddede şöyle açıklanmış:

‘‘Yıllık izin hakkı bulunmayan sözleşmeli personele bu maddede belirtilen haller dışındaki mazeretleri nedeniyle bir sözleşme dönemi içinde toplamda on günü geçmemek üzere yıllık izin vermeye yetkili amirlerince ücretli mazeret izni verilebilir’’

Evlat Edinen Personel de İzin Kullanabilir

3 yaşını bitirmemiş bir çocuğu evlat edinen personeller de 8 haftalık izin kullanabilir. Bu durum yönetmelikte şöyle açıklanmış:

‘‘Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen sözleşmeli personel ile sözleşmeli personel olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde sözleşmeli personel olan eşlerine, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta süre ile izin verilir. Bu izin evlatlık kararı verilmeden önce çocuğun fiilen teslim edildiği durumlarda da uygulanır.’’

Bakmakla yükümlü olunan yakınlar için de izin hakkı var

Bakmakla yükümlü olunan veya refakat edilmediği taktirde hayatı tehlikeye girecek olan ana, baba, eş, kardeş ve çocukların bakımı için personele 3 aya kadar ücretli izin verilebilir.

Bakan Sarıeroğlu sözleşmeli personelin izin hakkında yapılan iyileştirmelerinde özellikle kadın çalışanın sorunlarına çözüm odaklı yaklaşıldığını belirtti. Ve sözleşmeli kadın personele çalıştığı iş yerinde gebeliğinin 24. haftasına kadar gece çalışması ve gece nöbeti uygulaması yapılamayacağını ifade etti, vardiya düzenlenirken gündüz vardiyası yapılacağını söyledi. Yine hamile olan sözleşmeli personele doğum yaptığı tarihten itibaren iki yıl içinde gece çalışması ve gece nöbeti uygulaması yapılamayacağını da sözleri arasına ekledi.

”Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar” adlı yönetmeliğin Resmi Gazete metnini görmek isterseniz http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180621-1.pdf bağlantısını ziyaret edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu