Haber

Öz Finans-İş Sendikası 3. Dönem İstişare Toplantısı Sonuç Bildirisi

Öz Finans-İş Sendikası 3. Dönem İstişare Toplantısı yapıldı. Toplantıda alınan kararları içeren bildiri maddeleri haberin devamında...Sendikanın yayınladığı bildiride; mesai saatleri, taşeron firma elemanlarının kadroya alınması, unvanda yükselme sınavlarının standart hale getirilmesi, servis asistanlarının servis görevlisi unvanına terfi ettirilmesi, prim ve ücretler gibi konulara değinilmiş. Bildiri metnini aşağıda paylaştık:

Öz Finans-İş Bildiri Metni (Kasım 2018)

“Sendikamız Genel Yönetim Kurulu tarafından, 3. Dönem TİS görüşmeleri öncesi Ankara’da, Merkez Yönetim Kurulu, Şube Başkanları, 81 İl Baş temsilcisi ve Kadın Komisyonu üyelerimizle yapılan istişare toplantılarımız sonucu;

 • 1- 40 bin üyesiyle, Ülke genelinde çalışan bankacı arkadaşlarımızın yaklaşık %20’sini temsil eden sendikamız, kısa bir süre içerinde iş kolunun en büyük ikinci sendikası konumuna ulaşmıştır. Bu başarıda emeği geçen bütün sendika yöneticilerimize, temsilcilerimize ve üyelerimize şükranlarımızı sunuyor ve Yetkili olduğumuz bankalarımızda henüz sendikamıza üye olmayan arkadaşlarımızın da sendikamıza üye olmaya ve güç vermeye davet edilmesi,
 • 2- Çalışanlarının; % 85’den fazlası Üniversite mezunlarından, yaklaşık %50’si kadınlardan oluşan Bankacılık sektörü, stres yoğun bir sektör olup, çalışma şartları itibariyle de en yorucu sektörler arasında yer almaktadır. Bu zor çalışma şartlarında işlerini başarıyla yapmaya çalışan bankacı arkadaşlarımızın:
  • a- Destekleme ödemeleri gibi iş yoğunluğunun arttığı dönemlerde banka şubelerinin normal mesai başlangıcından en az yarım saat önce başlaması, öğle yemeği esnasında şubelerin açık tutulması ve akşam mesaiye kalınması halinde bankalarımız tarafından fazla mesai ücreti ödemesinin yapılması hususu, Genel Müdürlüklerimiz tarafından şubelere ve bölgelere duyurulduğu halde; bazı şube yöneticilerinin ve bölge idarecilerinin şube giderlerini azaltmak düşüncesiyle fazla mesai girişleri yapmaktan imtina ettikleri dile getirilmiş ve bu konuda bankalarımız yönetimlerinin gerekli tedbirleri alması,
  • b- Kamu bankaları arasında ücret ve tazminatlar konusunda ciddi farklılıklar olduğu; İstanbul Tazminatı, Harcırahlar, yemek ücretleri, kreş yardımı, eğitim yardımı ve dengeleme ödemesi gibi ücretlendirmelerde bu farklılıkların giderilmesi,
  • c- Güvenlik görevlisi, banko asistanı, servis asistanı ve servis görevlisi gibi alt unvan grubu çalışanların, unvan ve pozisyon ücretlerinin, yılın son aylarında vergi dilimlerindeki artış nedeniyle asgari ücretin de altına düştüğü ve bu gruba yönelik bir iyileştirmenin yapılması,
  • d- Performans primi ödemelerinin birim ve personel bazlı olmak yerine, bankanın kar rakamlarında bütün çalışanların katkısı olduğu dikkate alınarak; bütün personeli kapsayacak şekilde ve banka yönetimleri tarafından belirlenen bir oranlama ile yapılması,
  • e- Banka personelinin kariyer planları yönünden büyük engel olarak ortaya çıkan ve banka çalışanlarının çalışma azmini kıran, banka dışından atamalar konusunda gösterilen hassasiyetin tavizsiz devam ettirilmesi,
  • f- 2018 yılı içerisinde dövizde meydana gelen yükseliş, Ağustos ayında yaşanan döviz saldırısı ve hem TÜFE hem de Yİ-ÜFE rakamlarındaki beklenmedik artış, çalışanların alım gücünde ciddi azalışlara sebep olmuştur.
   Turkcell’in 1 Ekim itibariyle bütün personelin ücretlerine %10 enflasyon farkı, Kamu bankalarımızdan Vakıfbank’ın 1 Kasım itibariyle Mayıs ayında yapılan %7.99 artışa ilave olarak 1 Kasım’dan geçerli olmak üzere ücretlere %18,05 oranında zam yapması ve Devlet memurlarına yıl içerisinde verilen enflasyon farkına ilave olarak 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere maaş artışı + enflasyon farkı ödemesinin yapılacak olması dikkate alınarak; bankalarımız çalışanlarına da Toplu İş Sözleşmesiyle Kasım 2018 sonu enflasyon oranının üstünde bir artış yapılması,
  • g- Emeklilere yılda iki defa 1000 lira olarak ödenmesine karar verilen ve Vakıfbank personeline de yılda iki kez 500 lira olarak ödenen dengeleme ödemesinin bankalarımız personeline de Ramazan ve Kurban Bayramlarında 1000 ile 750 lira arasında bir rakamda yapılması,
  • h- Bankada nakitle doğrudan temas ile görev yapan personele cüzi bir miktarda da olsa Kasa Tazminatı ödemesinin yapılması,
  • i- Banka bünyesinde Taşeron firma elemanı olarak görev yapan arkadaşlarımızın tamamının banka bünyesine alınması, taşeron firma elemanı olarak banka bünyesinde geçen hizmet sürelerinin izin haklarındaki uygulamaya benzer şekilde ücretlendirmede de dikkate alınması,
  • j- Görevde yükselme sınavlarında sendikanın genel hükümler dışında bir yetkisinin ve dahlinin olmamasına karşılık, her sınav döneminde sendikamıza yönelen tepkilerin dikkate alınarak; Bankalarımız tarafından yapılan görevde yükselme sınavlarında bir standart getirilmesi, sürekli değişiklik yaşanmasının önüne geçilmesi ve haksızlık yapılıyor algısına meydan verilmemesinin talep edilmesi,
  • k- Bankalarımızda servis asistanı alımı yapılmıyor olmasına ve yeni alımlarda servis görevlisi alınmasına karşılık bankalarımızda servis asistanı olarak başlatılmış ve artık karşılığı da olmayan bu unvan grubunda yer alan arkadaşlarımızın, idari bir kararla servis görevlisi yapılması,
  • l- Doğum iznine ayrılan kadın çalışanların, izin süreleri bitiminde, çocuk sahibi olmaları nedeniyle cezalandırılıyormuşçasına eski şube ya da birimlerine atanmak yerine başka şube ve birimlerde görevlendirilmesi uygulamasının sonlandırılması,
   talepler arasında dile getirilmiştir.
 • 3- Sendikalar Kanunu’nun 39. Maddesinde belirtilen ve sendika ve örgütlenmeyi teşvik edici hükümlerin, bütün işçi sendikalarında olduğu gibi sendikamız ve bankalarımız arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi için de uygulanması gerektiği belirtilmiştir. Sendika ödemesi almaktan başka, sendikalı ve sendikasız çalışan arasında fark olmamasının, sendikamız aleyhine çalışmalara cesaret verdiği ve personelin algı operasyonları ve yönlendirmelere açık hale getirildiği ifade edilmiştir.
 • 4- Anayasal örgütlenme özgürlüğü, sendikalar kanununda da hiç kimsenin bir sendika üyesi olmaya veya üyesi olduğu bir sendikadan istifaya zorlanamayacağı hükümlerine saygı duymakla birlikte; Bankalarımız bünyesinde çalışan, sendikamız üyesi olmadığı gibi, ideolojik bazı sebepleri ileri sürerek üye olanları da kışkırtarak sendikamızdan istifaya teşvik eden ve başka sendikaların yönetimlerinde yer aldığını gizleyerek sendikamıza karşı algı operasyonu yapan kişilerle karşı uyanık olunması gerektiği ve gerektiğinde bu kişilerin ifşa edilmesi gerektiği vurgulanmıştır.

Bankalarımız çalışanları ve üyelerimizden, temsilcilerimiz aracılığı ile 3.Dönem TİS istişare toplantımızda, yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde Sendikamız Genel Yönetim Kurulunun gerekli çalışmaları yapması ve bu hususların kamuoyu ve çalışanlarımızla paylaşılması kararlaştırılmıştır.
Saygılarımızla”

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı