Genel

Bedelli Askerlik Kanun Metni (Resmi Gazete 2018)

Bedelli askerliği ve yurt dışında yaşayan vatandaşların askerlik durumunu düzenleyen torba yasa Resmi Gazete'de yayınlandı.Kanun metni ve diğer ayrıntılar aşağıda...Bedelli askerlik düzenlemesini içeren Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Resmi Gazete’de yayılandı. 18 maddeden oluşan kanun teklifinin 1. ve 2. maddeleri bedelli askerlik ve yabancı ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızın zorunlu askerlik görevi hakkında bazı düzenlemeler içeriyor.

Yurt Dışındakiler İçin Bedelli Askerlik Durumu

Kanunun 1. maddesinde, yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının 2.000 Euro ödemek kaydıyla askerlik görevlerini yerine getirmiş sayılacakları belirtiliyor. Ancak bunun için yurt dışında işçi veya işveren sıfatıyla en az 3 yıl çalışmış olmaları gerekiyor. Bu üç yıllık sürenin resmi olarak kayıt altına alınmış olması gerekiyor. Dolayısıyla vatandaşın yaşadığı ülkenin sosyal güvenlik sisteminde çalışan olarak en az 3 yıllık kaydı olmalı.

Yabancı ülkelerdeki vatandaşlar bedelli askerlik başvurusunu bulundukları ülkedeki Türk Konsoloslukları üzerinden yapacaklar.

Bedelli Askerlik Kanunu 2018

Torba yasanın 2. maddesinde 1111 sayılı Askerlik Kanununa 55 numaralı Geçici Madde eklendi. Bu maddede bedelli askerlik düzenlemesinin ayrıntıları açıklanıyor. Buna göre bedelli askerlik şartları şunlar:

  • 1 Ocak 1994 ve öncesinde doğmak,
  • 15.000 TL ücret ödemek,
  • 21 günlük temel askerlik eğitimine katılmak,

Sağlık sebebiyle askerlikten muaf olanlar da faydalanabilir

Sağlık durumu nedeniyle askerliğe elverişli olmadıklarına karar verilen kişiler isterlerse bedelli askerlik yapabilecek. Bu kapsamdaki kişilerde yaş şartı aranmayacak. Ayrıca 21 günlük askerlik eğitiminden de muaf olacaklar.

Çalışanlar Ücretsiz İzinli Sayılacak

İşlerini bırakıp 21 günlük askeri eğitim alacak olan kişiler ücretsiz izinde sayılacaklar. Bu kişiler askerlik görevlerini tamamlamaları halinde işlerine sorunsuz bir şekilde dönebilecekler.

Yoklama Kaçakları İçin Soruşturma-Kovuşturma Yapılmayacak

Bedelli askerlikten faydalanmaları halinde kapsamdaki kişiler hakkında yoklama kaçağı ve bakaya sebebiyle soruşturma kovuşturma yapılmayacak.

Askerlik Kapsamındaki İdari Para Cezaları Silinecek

Bedelli askerlik yapacak olan kişilerden; asker kaçağı, yoklama kaçağı ve bakaya gibi sebeplerle kesilen cezalar silinecek.

Meclis tarafından kabul edilen torba yasanın bedelli askerlikle ilgili kanun maddeleri aşağıda…

Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

MADDE 1– 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

‘‘Oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek, yurt içinde geçirilen süreler hariç olmak üzere, toplam en az üç yıl süre ile fiilen yabancı ülkelerde bulunan bu Kanun ile 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununa tabi yükümlüler, durumlarını ispata yarayan belgelerle birlikte bağlı bulundukları Türk konsoloslukları aracılığı ile askerlik şubelerine başvurmaları, 2.000 avro veya karşılığı kadar yönetmelikle belirtilecek yabancı ülke parasını başvuru tarihinde defaten ödemeleri ve Milli  Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi almaları halinde muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar. Uzaktan eğitime ilişkin usul ve esaslar Milli Savunma Bakanlığınca belirlenir.

MADDE 2– 1111 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

‘‘GEÇİCİ MADDE 55- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte her ne sebeple olursa olsun henüz fiili askerlik hizmetine başlamamış ve 1 Ocak 1994 tarihinden (bu tarih dahil) önce doğan 1076 sayılı Kanun ile bu Kanuna tabi yükümlüler; istekleri halinde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde askerlik şubelerine veya yurt dışı temsilciliklerine başvurmaları, 15.000 Türk Lirası veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuruna göre ödeme tarihindeki karşılığı kadar konvertibl yabancı ülke parasını defaten ödemeleri ve 21 gün temel askerlik eğitimini yerine getirmeleri şartıyla askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar.

Her ne sebeple olursa olsun daha önce bedelli veya dövizli askerlik hizmeti kapsamından çıkarılanlardan yaş şartını taşıyanlar, istekleri halinde birinci fıkra hükümlerinden yararlanırlar.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce sağlık sebebiyle haklarında verilen askerliğe elverişli olmadıklarına dair kararlardan dolayı askerlik hizmetinden muaf tutulanlar da istekleri halinde yaş şartı aranmaksızın ve temel askerlik eğitimine tabi olmaksızın birinci fıkra hükümlerinden yararlanırlar.

Bu madde hükümlerinden yararlananlar temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları iş yeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız veya ücretsiz izinli sayılırlar.

Bu uygulama kapsamında tahsil edilen tutarlar genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez muhasebe birimi hesabına yatırılır. Yatırılan bu tutarlar karşılığı Savunma Sanayii Destekleme Fonuna aktarılmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine ödenek eklemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.

Bu madde hükümlerinden yararlanan yükümlüler hakkında saklı, yoklama kaçağı ve bakayadan dolayı idari ve adli soruşturma ve kovuşturma yapılmaz, başlatılmış olanlar sona erdirilir ve bu suçlara ilişkin kesinleşmiş idari  para cezaları tahsil edilmez.

Bedelin ödenmesi ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Milli Savunma Bakanlığınca belirlenir.’’

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: Bedelli askerlik hakkındaki ayrıntılı inceleme yapmak isterseniz https://yatırımhaber.com/bedelli-askerlik-2018/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Konu hakkındaki soru ve görüşlerinizi bizimle paylaşmak isterseniz aşağıdaki yorum kısmını kullanabilirsiniz.

İlgili Yazılar

Bir Yorum

  1. Eşim bedelli askerlik yapmak için temmuz başında teslim olmasi gerekiyor ama ekim gibi gitsemde birsey olmaz gibi bir düşünceye sahip acaba bu konu hakkında bana bilgi verirmisiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı