Haber

2018 Öğrenci Affı Hakkında Her Şey Bu Yazıda!”2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” 2018 öğrenci affı konusunda bazı maddeler içeriyor. Bu kanun teklifinde çeşitli sebeplerle üniversitelerle ilişiği kesilen ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin affı konusunda bazı düzenlemeler bulunuyor. Kanunu sizler için inceledik ve aşağıdaki soruları cevapladık.

2018 öğrenci affından kimler yararlanabilir?

Üniversite affı düzenlemesinden ”anayasal suçlar ve devlete karşı işlenen suçlar hariç” nedenlerle okulla ilişiği kesilen öğrenciler faydalanacak. Bunlar lisans, ön lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olabilecek.

Ön Lisans ve Lisans öğrencilerinin af kapsamındaki sınav ve devam süresi hakları

Öğrenci affı 2018 düzenlemesine göre okuldan atılmış lisans ve ön lisans öğrencilerine (sınıfı önemli değil) okuldan atılmalarına neden olan tüm dersler için:

 • 1 öğretim yılı devam hakkı,
 • üç sınav hakkı verilecek.

Öğrencinin kalan dersleri artık verilmiyorsa ne olacak?

Ön lisans ve lisans öğrencilerinin okuldan atılmalarına sebep olan dersler söz konusu üniversitede artık verilmiyorsa; ilgili kurum bu derslerin yerine geçen başka dersler belirleyecek. Belirlenen derslerden sınava giren öğrenciler başarılı olurlarsa, öğrenciliğe intibakları yapılacak.

Sınıfını geçemediği veya mezun olamadığı için okuldan atılanlara öğrenci affı kapsamında verilen haklar

En fazla 4 dersten başarısız olan ve bu sebeple üst sınıfa geçememiş olan öğrencilere;

 • alt sınıfta başarısız oldukları dersler için 3 sınav hakkı,
 • üst sınıfa devam etme hakkı verilecek.

Alttan dersi olmayan ve not ortalaması sebebiyle mezun olamadığı için okuldan atılanlara ise seçecekleri 3 dersi yükseltme hakkı tanınacak. Yükseltme sınavı kapsamında öğrenciye 1 sınav hakkı tanınacak.

2018 Öğrenci Affı Düzenlemesi ve Askerlik

Üniversite affı 2018 düzenlemesinden faydalanmak isteyenlerin aklını askerlik durumu karıştırıyor. Öğrenci affı 2018 düzenlemesinde bu karışıklığı meydan verilmemiş. Askerlik görevini yapmakta olanlar veya askerliğe başvuru yapanların 2018 üniversite affı kapsamındaki hakları şöyle:

Öğrenci affı ve askerlik tecili 2018

Kanun teklifi yürürlüğe girdiğinde öğrenci affı uygulanmaya başlayacak. Bu süreçte askerlik görev zamanı gelen öğrenciler, 2018 öğrenci affı kapsamında okullarına geri dönmek için başvuruda bulunurlarsa tecilli sayılacaklar. Yani üniversiteye geri dönmek için 2018 affı kapsamında başvuru yapanların askerlikleri ertelenecek.

Askerde olanların öğrenci affından yararlanma durumu

Kanunun yürürlüğe girdiği sırada askerlik görevini yapmakta olanlar da Üniversite Affı 2018 düzenlemesinde unutulmamış. Bu durumda olan kişiler terhis olduktan sonraki 2 ay içinde ilgili üniversiteye başvurarak öğrenci affından faydalanabilirler. Askerde olanların belirtilen süre içinde başvuru hakkı saklıdır.

Gözlem altında veya tutuklu bulunanların öğrenci affından yararlanma durumu

2018 üniversite affı düzenlemesinin yürürlüğe girdiği süreçte bu durumda olanlar; gözlem veya tutukluluk hallerinin sona ermesinin ardından 2 ay içinde öğrenci affı kapsamında ilgili kurumlara müracaat edebilirler. Anayasal suçlar, devlete karşı işlenen suçlar ve yüz kızartıcı suçlar haricinde hüküm giyenler üniversite affından faydalanır.

Yüksek lisans affı 2018

Lisans üstü öğrenim görürken bazı sebeplerle okulla ilişiği kesilen öğrenciler de öğrenci affı kapsamındalar. Yüksek lisans öğrenci affı kapsamında yeterlilik sınavı ve başarısız olunan dersler için iki sınav hakkı verilecek. Ayrıca yüksek lisans tezi için de 1 yıl tez hazırlama süresi verilecek.

Doktora öğrencilerine af 2018

Doktora eğitimi alırken kurumla ilişiği kesilenler de 2018 üniversite affı kapsamında yer alıyor. Bu kişilere yabancı dil sınavı için 1 sınav hakkı verilecek. Tez hazırlama süresi olarak da 2 yıl süre tanınacak.

Tıp öğrencilerine af

Kanun teklifinde tıp öğrencileri hakkında şöyle denilmiştir: ”2017-2018 öğretim yılından bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar; sanatta yeterlilik veya tıpta uzmanlık alanlarında başarısız olanlara, başarısız oldukları derslerden laboratuvar ve uygulamalı derslere devam ve eksik rotasyonlarını tamamlama şartı ile iki sınav hakkı verilir.”

UYARI: 2018 öğrenci affından faydalanmak isteyen herkesin, kanun değişikliğinin yürürlüğe girmesinden itibaren 2 ay içinde af talep ettikleri üniversiteye başvurmaları gerekiyor. Askerlik ve mahkumiyet gibi özel durumlar dışında bu süreyi geçirenlerin af hakkı düşecektir.

2018 Öğrenci Affı Ne Zaman çıkacak

Meclisin tatile girmesi sebebiyle ilgili yasa teklifi komisyonda bekliyor. Öğrenci affı yürürlüğe girer girmez bu yazı üzerinden yayınlayacağız. Haberdar olmak için bizi takip edebilirsiniz.

Öğrenci Affı Kanun Metni 2018

Kanun değişikliği teklifi AKP Konya Milletvekili Halil Etyemez tarafından yapıldı. Kanun değişikliğinin gerekçesi ve değişiklik yapılan maddeler şöyle:

Öğrenci Affı İçin Gerekçe

”Üniversitelerden herhangi bir sebep nedeniyle eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalanların sayısı 200.000’e ulaşmış durumdadır.

Genelde ekonomik imkansızlıklar, sağlık problemleri ve ailevi problemler gibi nedenlerden üniversite eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan öğrenciler ve aileleri, hem saha ziyaretlerimiz hem de TBMM’de yaptığımız görüşmelerde yükseköğretimden kaydı silinen öğrenciler için af talebinde bulunmaktadırlar.

Öyle ki, sosyal medya üzerinde örgütlenerek bu konudaki taleplerini sürekli gündemde tutmaktadırlar. Ayrıca Milli Eğitim, Kültür Gençlik ve Spor komisyonunda bulunan vekillerimize taleplerini ileterek imza kampanyaları düzenleyerek seslerini duyurmaya çalışmaktadırlar.

Hükümet ve parti programımızda yer alan yükseköğretimde okullaşma oranının artırılması için çeşitli sebeplerden dolayı üniversite eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan gençlerimize, yükseköğretime devam edebilmeleri için bir hak daha verilmelidir. Buna yönelik terör ve yüz kızartıcı suçlar hariç, öğrenci affı çıkartılmasının faydalı olacağını değerlendirmekteyim.”

Yükseköğretim Kanununa Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi

MADDE 1– 4.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununa aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

Geçici Madde 75– Yükseköğretim kurumlarında; hazırlık ve diğer bütün sınıflarda ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim yapan öğrencilerden, 2017-2018 öğretim yılından bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar anayasal suçlar ve devlete karşı işlenen suçlar hariç ilişkileri kesilmiş öğrencilere, ilişkilerinin kesilmesine sebep olan bütün dersler için bir öğretim yılı devam ve üç sınav hakkı verilir. Öğrenciler, daha önce başarısız oldukları dersler programdan çıkartılmış ise bu derslerin yerine kurumlarca belirlenecek başka derslerden sınava girerler ve bu sınavlarda başarılı olmaları halinde öğrenciliğe intibakları yapılır.

Birinci fıkradaki haklar saklı kalmak kaydıyla, uygulamalı eğitim-öğretim yapan okullardan ayrılan öğrencilere, devam edemedikleri dersler ve uygulamalar için ilgili yükseköğretim kurumunca devam imkanı sağlanır. Bu öğrenciler için kanunun ön gördüğü sınava süresi başlar.

Sınıf geçme sistemi uygulayan yükseköğretim kurumlarında en çok dört dersten başarısız olup bir üst sınıfa geçemeyen öğrencilere; üst sınıfa devam etme ve alt sınıfta başarısız oldukları dersler için üç sınav hakkı verilir. Not ortalaması sebebiyle sınıf geçemeyen veya mezun olamayan öğrencilere, istedikleri üç dersten not yükseltmek için bir sınav hakkı tanınır.

Müracaat süreleri içinde askerlik zamanı gelmiş olanlar, bu Kanun hükümlerine göre verilmiş hakları kullandıkları taktirde tecilli sayılırlar. Halen askerlik görevini yapmakta olanların terhislerinden sonraki iki ay içerisinde müracaat hakları saklıdır. Gözlem altında veya tutuklu bulunanlar, bu hallerinin sona ermesini takip eden iki ay içerisinde müracaat ettikleri taktirde, bu Kanun hükümleri çerçevesinde haklarını kullanabilirler.

Yukarıdaki haklardan yararlanmak isteyenlerin bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren iki ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları şarttır.

Geçici Madde 76– 2017-2018 öğretim yılından bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, lisansüstü öğrenim görürken, her ne sebeple olursa olsun kurumları ile ilişiği kesilen öğrencilere başarısız oldukları dersler ve yeterlik için iki sınav hakkı, yüksek lisans öğrencileri için bir yıl, doktora öğrencileri için iki yıl tez hazırlama süresi verilir. Doktora yeterlik sınavına girebilmek için, yabancı dil sınavında başarısız olanlara bir sınav hakkı verilir.

2017-2018 öğretim yılından bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar; sanatta yeterlilik veya tıpta uzmanlık alanlarında başarısız olanlara, başarısız oldukları derslerden laboratuvar ve uygulamalı derslere devam ve eksik rotasyonlarını tamamlama şartı ile iki sınav hakkı verilir.

Yukarıdaki haklardan yararlanmak isteyenlerin bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren iki ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları şarttır.

Madde 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: Torba yasadaki af ve yapılandırmalarla ilgili diğer düzenlemeleri merak ediyorsanız https://yatırımhaber.com/vergi-borcu-yapilandirma-kanunu-2018/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

İlgili Yazılar

6 Yorum

 1. Merhabalar benim sorum olacaktı şimdiden cevaplarını için teşekkürler.
  Ben Ağustos 2017 de elektronik kayıt yapıp askerlikten dolayı belgelerini okula göturemedim(yoklama kaçağı olduğum için askerlik durum belgesi goturemedim) ve bu sebeple iki dönem gidemedim okula şimdi kaydimi silsem öğrenci affından yararlanabilirmiyim?

  1. Merhaba. Kanunda asker kaçakları hakkında bir düzenleme yok. Sadece askerlik zamanları gelmiş olanlar ve askerlik görevini yapanlarla ilgili bir düzenleme yapılmış:
   ”Müracaat süreleri içinde askerlik zamanı gelmiş olanlar, bu Kanun hükümlerine göre verilmiş hakları kullandıkları taktirde tecilli sayılırlar. Halen askerlik görevini yapmakta olanların terhislerinden sonraki iki ay içerisinde müracaat hakları saklıdır.”

   1. Yoklama kaçağı, asker kaçağı ayrı kavramlardır . Yoklama kaçağı olanlar yararlanamayacak mi anlamadım . Sonuçta askerliği gelmiş olanlar sıfatına girmiyor mu bunlar.

 2. Merhaba. Yüksek lisansta tez aşamasında iken okulla ilişiğimi kestim. 31 Aralık 2018’de tecil sürem doluyor. Aftan yararlanıp 2018-2019 öğretim yılında tez yazdığımda tecil sürem ne olur ?

 3. 18 mayısta yürürlüğe girdi yoklama kaçağı durumuna düşmüşüm ikinci üniversitem de önlisans olduğundan tecil hakkım yok,şuan askerlik şubelerine emir gelmediğinden tecil işlemi yapmadılar,müracaat süreleri başladı halbuki,üniversiteler de şuan sadece ön başvuru alıyolar kesin kaydı eylülde yapacaklar,ama aynı zamanda atamalar için tercih vereceğimden atanırsam tecilli olmam gerektiğinden,Eylülü beklememem gerek,ön başvuru belgemle askerlik şubesinin bana geçici tecil yapacağı kesin midir ? Çünkü sorduğumdan onunla da olmaz emir gelmedi denildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı