Genel

2. El Araç Satışında Garanti – Ekspertiz Zorunluluğu 2020

Sponsorlu Reklamlar

Devlet ikinci el araç satışlarına yeni düzenleme getirdi. Önceden ikinci el araç satışı ekspertiz raporu olmaksızın noterlerde gerçekleştiriliyordu. 1 Temmuz 2017’den itibaren noterlerde ekspertiz raporu olmadan araç satışı yapılamayacak. Bununla birlikte 2. el araç ticareti yapmak için satış sertifikasına sahip olma zorunluğu da getiriliyor. T.C. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı’nın “İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik” metninde düzenlenen bu değişiklikleri makalemizde açıklamaya çalıştık.

İkinci el araç satışında garanti zorunlu oldu

İkinci el araç satışlarında da satıcının araç için garanti vermesi zorunlu hale gelecek. Peki, ikinci el araç garanti süresi ne kadar olacak?

Yeni yönetmeliğe göre ikinci el araç garanti süresi ne kadar olacak?

2 el araba satışlarında cayma süresi

İkinci el araç garanti süresi aracın satış tarihinden itibaren başlamak üzere 6 ay ya da 10 bin kilometre olacak. 2. el araba satışlarında cayma süresi olarak da tabir edilen bu kuralla aracı satın alan kişinin tüketici hakkı korunacak. Peki, yeni yönetmeliğe göre ikinci el araç garanti kapsamına giren parçalar nelerdir?

Yeni yönetmeliğe göre ikinci el araç garanti kapsamına giren parçalar nelerdir?

Yeni yönetmeliğe göre ikinci el araç garanti kapsamına giren parçalar şunlardır:

 • Motor,
 • Şanzıman,
 • Tork konvertörü,
 • Diferansiyel,
 • Elektrik sistemi.

Yukarıda belirtilen parçalarda, araç satış tarihinden itibaren 6 ay içinde, bir sorun çıkarsa; aracı satan işletme ya da kişi, aracı 3 ay içinde tamir ettirmek zorundadır. Bu üç ay süre için tüketiciye ikame bir araç tahsis etme zorunluluğu yine aracı satan işletme ya da kişiye aittir. İşletmeler yukarıdaki parçalara ek olarak başka parçaları da garanti kapsamına alabilirler. Bu alıcı ve satıcı arasındaki garanti sözleşmesine bağlıdır. Ancak satıcı yukarıdaki parçalara garanti vermek zorundadır çünkü bu parçalar yönetmelikte açıkça belirtilmiştir.

Alınan ikinci el araçta sorun çıkarsa ne yapmak gerekir ?

1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren alınacak 2. el araçlar da garanti kapsamındadır. Yukarıda belirttiğimiz parçalarda, aracı aldığınız tarihten sonra 6 ay içinde ya da 10 bin km yol yapmadan evvel arıza çıkarsa, aracın tamir masrafları aracı satan kişiye ait olacaktır. Aracı size satan kişi ya da firma 3 ay içinde aracın arızalarını tamir ettirmekle yükümlüdür. Aracın tamirde olduğu süre zarfında, tüketici araçsız bırakılmaz. Tüketicinin mağduriyeti de yeni yönetmelikte ortadan kaldırılmıştır. Buna göre aracınız tamirde iken size satıcı tarafından 3 gün içinde ikame bir araç tahsis edilecektir. Satıcı bunu yapmakla yükümlüdür. Alınan ikinci el araçta sorun çıkarsa ne yapmak gerekir? Alınan ikinci el araçta sorun çıkarsa nereye başvurmak gerekir ?

Alınan ikinci el araçta sorun çıkarsa nereye başvurmak gerekir ?

Aracınızda yönetmelikte bildirilen sürede ve parçalarda arıza çıkınca, aracı satın aldığınız işletmeye yazılı başvuruda bulunabilirsiniz. Satış yapan işletme ya da kişi aracı, yasal yükümlülükleri kapsamında tamir ettirmek zorundadır. Bununla birlikte aldığınız araç kanunen ”Ayıplı Mal” kapsamına gireceğinden, tüketici olarak aşağıdaki haklara resen sahip olursunuz. Bu haklardan istediğinizi kullanabilirsiniz :

 • Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 • Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 • Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
 • İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme.

Yukarıdaki haklarından birini kullanabilirsiniz. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Satıcı talebinize cevap vermezse, bulunduğunuz yerleşim yerindeki tüketici mahkemesine başvurabilirsiniz.

1 Temmuz 2017’den itibaren ikinci el araç satışında ekspertiz raporu zorunlu olacak

Önceden notere araç ruhsatı ve kimlikle başvurularak araç satış işlemi yapılabiliyordu. 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren araç satışı yapabilmek için araca ait ekspertiz raporunun bir nüshasının notere ibraz edilmesi gerekiyor. Bu sayede aracın sağlamlığı resmi olarak kayıt altına alınıyor ve tüketicinin hakkı korunmuş oluyor.

İkinci el araç satışı için alınan ekspertiz raporunun ücretini kim öder ?

1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren yapılacak ikinci el araç satışlarında ekspertiz raporu istenecek demiştik. Bu ekspertiz raporu için belirli bir ücret alındığını biliyoruz. Peki, ikinci el araç satışı için alınan ekspertiz raporunun ücretini kim öder ?

Yönetmeliğe göre, ikinci el araç satışı için alınan ekspertiz raporunun ücretini aracı satan taraf ödemek zorundadır.

Hangi araçların satışında ekspertiz raporu zorunlu değildir ?

10 yaşın üzerindeki ya da 200 bin kilometrenin üzerindeki araçların satışı için ekspertiz raporu zorunlu değildir.

Ekspertiz raporu nerelerden alınmalıdır ?

Ekspertiz raporunu bakanlık ya da bakanlık tarafından belirlenen kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu tarafından yetkilendirilen kişilerden almak gerekir. İkinci el araç ticareti konusunda yetki belgesi olmayan işletmelerden araç satın almamanızı tavsiye ederiz.

Yeni yönetmeliğe göre ikinci el araç ticareti kimler tarafından yapılabilir?

Araç satış ticareti yapacak kişilerin satış sertifikalarının olması gerekmektedir. Satış sertifikası olan kişiler;  sahibi, temsilcisi, yöneticisi ya da pazarlama – satış personeli olarak çalıştıkları iş yeri adına yılda 3’ten fazla araç satışı yapma hakkına sahipler. Satış belgesi olmayan kişiler yılda en fazla 3 araç satışı yapabilirler. 3 araçtan fazla satış yaptığı belirlenen satış sertifikası olmayan kişiler ticari faaliyet yapmış sayılırlar ve bununla ilgili ceza vergilere tabi olurlar. Buna ek olarak, yüz kızartıcı suç işleyen kişiler araç ticareti yapamayacak.

Oto alım satım yetki belgesi nasıl alınır?

Oto alım satımı için yetki belgesi almak isteyenlerin bazı şartları sağlamaları gerekiyor. ”İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik” metninde  oto alım satım yetki belgesi alma şartları şöyle belirtilmiştir:

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edebilecek kişiler ve yetki belgesi

”MADDE 5 – (1) İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti, işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkârlar tarafından yapılır.

(2) Yetki belgesi, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletmenin bulunduğu yerdeki il müdürlüğü tarafından verilir, yenilenir ve iptal edilir.

(3) Yetki belgesi, her bir işletme için ayrı ayrı düzenlenir ve devredilemez.

(4) Yetki belgesinin geçerlilik süresi beş yıldır.

(5) Yetki belgesi, işletmede kolayca görülüp okunabilecek bir yere asılır.

(6) Bakanlık, yetki belgesinin içeriği ile yetki belgesinin düzenlenmesine ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

Yetki belgesi verilmesinde aranan şartlar

MADDE 6 – (1) İşletmeye yetki belgesi verilebilmesi için;

a) 18 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartların taşınması,

b) Esnaf ve sanatkârlar odasına, ticaret ve sanayi odasına veya ticaret ve sanayi odalarının ayrı kurulduğu yerlerde ticaret odasına kayıtlı olunması,

c) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması,

ç) Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün;

1) On sekiz yaşını doldurmuş olması,

2) En az lise mezunu olması,

3) Mesleki yeterlilik belgesine sahip olması,

4) İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile itibarını yeniden kazanmış olması,

5) Konkordato ilan etmemiş olması,

6) Kasten işlenen bir suçtan dolayı affa uğramış olsalar dahi devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması, 

gerekir.

(2) Bakanlık, yetki belgesi verilmesi için mesleki eğitim şartı getirmeye ve bu eğitime ilişkin usul ve esasları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerini alarak belirlemeye yetkilidir. Mesleki eğitim, Bakanlık veya Bakanlıkça uygun görülen üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve mesleki yeterlilik belgesi vermeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından verilir.”

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik resmi gazete metnine bağlantıya tıklayıp ulaşabilirsiniz.

Aracınıza kasko yaptırmak istiyorsanız en uygun kasko fiyatları hakkında bilgi verdiğimiz En Uygun Kasko Fiyatları adlı makalemize tıklayıp size uygun firmadan hemen kasko teklifi alabilirsiniz.

İlgili Yazılar

13 Yorum

 1. arkadaşlar ben 4 gün önce internetten gördüğüm bir arabayı aldım
  ilan metninde sadece 3 parçada boya var parca parca olmak üzere toplam hasar kaydı 30 bin tl yazıyordu ve özellikle konuşmamda ağır hasar var mi diye sorduğumda hayır yok 3 kazada toplam 30.000 hasar kaydı var dedi. ben aracı gidip aldım ekspertiz yaptırdık 4 parça boya çıktı onu da kabul ettim
  fakat araçla oturduğum ile dönerken yolda tüm hata kodları yanmaya başladı araç otomatik vitesten duz vitese geçmeye başladı bende aracı durdurup sahibini aradım sorunu anlattığımda bana akuden olduğunu söyledi evde akkuyu çıkarıp elektirik bağlamış bulunduğum ile geldiğimde hemen servise goturdum aracın 5000 tl masrafı olduğu söylendi ve ayni gun aracin agir hasarli olduğunu öğrendim araç sahibini aradım geri iade etmek istediği mı söyledim ben özellikle sana ağır hasar var mi diye sordum hayır dedin ayrıca arabanın bu kadar masrafı çıktı dedim geri iade etmek istiyorum dedim bana cevabı
  ben sattım sen aldin
  satilan araba geri alınmaz
  sen aldın bitti o iş diye cevaplar veriyor

  1. tüketici mahkemesine başvurarak aracı aldığınız kişi aleyhine dava açabilirsiniz. Elinizde aracın arızalı olduğuna dair belgeler varsa ve yapılan satışın ”ayıplı satış” olduğunu kanıtlayabilirseniz paranızı iade alabilirsiniz.

  2. Usta birincisi Hasar kaydina bakmana gerek yok. Zaten değeri yuksek olan birisi gidipte kaskodan yaptirmaz. Gider elden yaptirir hasar kaydida gozukmez. Onu anlamanin tek yolu biraz zeki olucaksin Ekspertiz raporunda Kaput vedirek taraflarinda boya, lokal, yada değisen varsa zaten bilki sağlam bir kaza yapmis demektir o yuzden bu sana bi ders olur

  1. Oncelikle ihtar cekmeniz ve 3 secimlik haktan hangisini kullanmak istediginizi belirtmelisiniz 3 ay icinde yerine getirmezse dava acabilirsiniz surelerw uyarsaniz sizin sorunu degil karsi tarafin sorun olmadigini kanitlamasi gerekiyor

 2. Oncelikle ihtar cekmeniz ve 3 secimlik haktan hangisini kullanmak istediginizi belirtmelisiniz 3 ay icinde yerine getirmezse dava acabilirsiniz surelerw uyarsaniz sizin sorunu degil karsi tarafin sorun olmadigini kanitlamasi gerekiyor.

 3. Araç Alırken Mutlaka Güvendiğiniz Bir Ekspertiz Firmasına Ekspertiz Yaptırın Kötü Süprizlerle Karşılaşmamak İçin

 4. 14 yasinda otomatik vites bir arac aldim alali 5 gun oldu 208 binde arac şanzuman arza yapti servise gittim 4 5 bin gibi masraf cikti mahkemeye versem bu aldigim kişiyi bişey çikarmı

 5. Istoctan araç aldım.daha 45.50 km gitmeden renault master araç motor yedi.satan kişiyi aramama durumu anlatmama rağmen bir sonuç alamadım.noterden ihtar çektim araçta 12 bin tl motor arızası var.2007 model 24400 e aldım.ama satıcı 20 bin yazdırdı noterde ıtiraz ettiğim halde noterde çalışan kız yazdım artık dedi.ayrica km olarakta 270 yazmışlardı ilanlarında sonradan ogrendimki araç 325 bin km den fazla.ne yapmalıyım

 6. 27 yasında bır araç satışı yapıcam herhangı bı sekılde arıza yaptığında bana donusu olabılırmı? Ben aracın neyınde problem olduğunu zaten dıle getırdım bunu soyledıgım halde bı sıkıntı çıkarmı ?

 7. İkinci el araç alırken araç satıcısına çok da güvenmemek gerekiyor. Sonuç olarak iki taraf da kazanmak istiyor. Bu sebeple garantili ekspertiz raporu alarak KM garantisi ile aracınızı güvenle kullanabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Mutlaka Okumalısın
Kapalı
Başa dön tuşu